Medan du ventar kan du besøke oss på Facebook, ta ein tur innom Siri sin personlege blogg, eller ...